دندانپزشکی - دندانسازی
دندانپزشکی پارسیان
مدیر: دکتر محسن اکبری
ارائه کلیه خدمات دندانپزشکی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 19
آدرس:
خانی آباد نو، خیابان میعاد شمالی، نبش فاضلی(19) پلاک: 2