ظروف کرایه
عدالت فرد
مدیریت: محمد عدالت فرد
برگزار کننده مجالس و جشنها - کرایه میز - صندلی و ظروف
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 16
آدرس:
نازی آباد - خ خالقی پور - نرسیده به چ دخانیات پلاک: 32