نانوایی سنتی و فانتزی
نان فانتزی امیر
مدیر: علی کرمی
نان فانتزی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 17
آدرس:
خ بخارایی، فلکه دوم، خ سلامت بخش، پ 138