کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)
غلام حسین جعفری
مدیریت:
تجهیزات کشاورزی و باغبانی