انبار کالا
انبار مسعود
مدیریت: تقی نصیری شاهان دشتی
جایگاه کالای بازرگانی
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 16
آدرس:
میدان شوش، خیابان فدائیان اسلام، پایین بیمارستان مهدیه، مقابل اداره موتوری شهرداری تهران، پلاک338-336