دندانپزشکی - دندانسازی
مطب دکتر مراد خانی
مدیریت: دکتر مراد خانی
جراحی و دندانپزشکی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 16
آدرس:
نازی آباد - م بازار دوم - خ مدائن - جنب رستوران مدائن پلاک: 429 طبقه 3