نمایندگی های مرکزی خودرو
سایپا کد نمایندگی 111
مدیر:
نمایندگی های مرکزی خودرو
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 15
آدرس:
خ فدائيان اسلام - نبش خيابان بني هاشم - پ 282