غذای خانگی مسعود
غذای خانگی مسعود
مدیریت: مسعود فتحی
تهیه غذاهای ایرانی با برنج ایرانی و روغن حیوانی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 19
آدرس:
میدان شوش، خ صابونیان، پاساژ تاج طبقه -2 پلاک: 31
تصاویر