خیاطی-مزون-خرج کاری
مزون عروس عروسیران
مدیریت: فتانه حق بین
مزون عروس
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 17
آدرس:
امام زاده حسن، پاساژ ولیعصر، زیر همکف، پلاک: 17