فرش ماشینی و موکت
فروشگاه فرش ایران زمین
مدیر: عبداله صادقی
فرش دیبا، فرش فرهی، فرش فخار
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
مصطفی خمینی پائین تراز چ سیروس پاساژ ایرانیان پلاک: 33-34-36
وب سایت رسمی: