فروشگاه مهدی رضائیان - پر لباس در بازار - نگین های متری - یراق های سوزن دوزی - گل سینه - وسایل تاج - لیزر - تزئینات لباس - نوار سنتی هندی مانتویی و کفشی - زنجیر نگین دار در سایزهای مختلف - زنجیر جواهر دوزی - اکسسوری - نگین حرارتی - نگین دوختنی مروارید - کریستال بندی - خرج کار فروشی
فروشگاه مهدی رضائیان - پر لباس در بازار - نگین های متری - یراق های سوزن دوزی - گل سینه - وسایل تاج - لیزر - تزئینات لباس - نوار سنتی هندی مانتویی و کفشی - زنجیر نگین دار در سایزهای مختلف - زنجیر جواهر دوزی - اکسسوری - نگین حرارتی - نگین دوختنی مروارید - کریستال بندی - خرج کار فروشی
مدیریت: مهدی رضائیان
شماره تماس:
شماره همراه:
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
تهران ، بازار، سرای مشیر خلوت، راهروی جامع 2 ، پلاک: 69

کانال تلگرام:

اینستاگرام:

بورس انواع: نگین های حرارتی و لیزر، گل سینه، وسایل تاج و تزئینات لباس
نوار سنتى هندى مانتویى و کفشى
زنجیر نگین دار در سایزهاى مختلف
زنجیر جواهر دوزى
اکسسورى
Accessory
نگین حرارتى
نگین دوختنى
مروارید
کریستال بندى
خرجکار فروشى