مهر سازی
کارگاه
مدیریت: مهدی مظلومی
سازنده دستگاه های مهر-کلیشه - چاپ - ملزومات مهرسازی
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
15خرداد - مسجد امام - حوضچه اول پاساژ شناور طبقه اول پلاک: 17