طلا و جواهر
گندم
مدیر: حمید دوستی
بورس طلاجات استاندارد
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
بازاربزرگ، پاساژ اردیبهشت طبقه همکف پلاک: 1/27