فرش ماشینی و موکت
فرش دیپلمات
مدیر: نوید وزیری
انواع فرش ماشینی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
خیابان مصطفی خمینی بعداز خیابان 15 خرداد پلاک: 176