خبرگزاری ها
شهرداری تهران
مدیریت:
خبرگزاری ها
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 6
آدرس:
تهران ، ضلع جنوبي پارک شهر، خيابان بهشت ، خيابان شهيد انصاري، ساختمان اداره کل روابط عمومي و بين الملل شهرداري تهران ، طبقه اول ، دفتر ( سما )