چسب صنعتی
خانه چسب
مدیریت: محمدرضا لطفعلی زاده
نوارچسب
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
15خرداد - بعداز مسجد امام خمینی - پله های نوروزخان پلاک: 13