شوینده و بهداشتی
فروشگاه ضرابی ها - شوینده بهداشتی - شوینده و بهداشتی - پخش باطری های قلمی - نیم قلمی - ساده و شارژی - آلپا لاین - ریموتی - دزدگیر - باطری سکه ای - مولوی
مدیریت: رضا ضرابی ها
شوینده و بهداشتی ، پخش باتری های قلمی ، نیم قلمی ، ساده و شارژی ، آلکا لاین ، ریموتی ، دزدگیر ، باتری سکه ای ( نماینده رسمی برندهای چملیون ، گیگا سل ، یونیمکس )
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
مولوی ، خیابان صاحب جمع ، پلاک 304