نخ و کاموا
پخش کاموای زواره ای
مدیر: بهزاد زواره ای
کاموا و نخ (کلی و جزئی) ایرانی و ترک
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
بازار بزرگ، سرای توکل، پلاک: 20 طبقه همکف