خیمه-چادردوزی
چادرسرای سادات
مدیریت: محسن مشایخی
پارچه چادری(مشکی و رنگی )
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
15 خرداد - بازار کفاشها-بازار کیلویی ها پلاک: 17