کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)
آزمایشگاه خاک آرمان نگر - آزمایشگاه خاک - تست خاک - جواز ساختمان - بزرگراه نواب - نواب - تهران
مدیریت: مهندس امیر حسین قانعی
آزمایشگاه خاک
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 10
آدرس:
بزرگراه نواب، خ محبوب مجاز، تقاطع خ خوش، پلاک: 438 طبقه 1