لوازم آشپزخانه
فرهادی
مدیر: رضا فرهادی
لوازم آشپزخانه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 16
آدرس:
م شوش-خ صابونیان-خ کاخ جوانان پاساژ نور پلاک: 517