لوازم آشپزخانه
لطیفی
مدیریت: لطیفی
لوازم آشپزخانه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 16
آدرس:
م شوش-خ صابونیان-خ دشتبانزاده پاساژ نور پلاک: 150