لوازم آشپزخانه
پاسارگاد
مدیریت: قجری زجاجی
لوازم آشپزخانه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 16
آدرس:
م شوش خ صابونیان خ شهرداری انتهای خ شهرداری پلاک: 6
ایمیل: