الماس کریستال - بورس کریستال میدان شوش - خیابان صابونیان - محدوده خیابان کاخ جوانان - الماس کریستال شوش - دکوری خ شوش - تزئینی - آبکاری طلا محدوده شوش - ابکاری طلا
الماس کریستال - بورس کریستال میدان شوش - خیابان صابونیان - محدوده خیابان کاخ جوانان - الماس کریستال شوش - دکوری خ شوش - تزئینی - آبکاری طلا محدوده شوش - ابکاری طلا
مدیر: علیرضا دیودار
بورس کریستال، چک، لهستان، ترک
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 16
آدرس:
م شوش، خ صابونیان، خ کاخ جوانان پاساژ نور طبقه همکف پلاک: 304