الماس کریستال
الماس کریستال - نمایندگی رسمی ظروف دکوری تک جام و پیتر - بورس کریستال - خیابان صابونیان - خیابان کاخ جوانان - الماس کریستال - دکوری - خ شوش - تزئینی - دکوری تزئینی - آبکاری طلا - ابکاری طلا - کریستال پیتر - ظروف دکوری تک جام - دکوری تزئینی - آبکاری طلا در جنوب تهران - ظروف کریستال در میدان شوش - ظروف تزئینی - دکوری پیتر - ظروف دکوری - ظروف کریستال با کیفیت در میدان شوش - کریستال پیتر - منطقه 16 - میدان شوش
مدیریت: علیرضا دیودار
بورس دکورى و تزئینى ترک  09125907756
شماره تماس:
شماره همراه:
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 16
آدرس:
تهران، میدان شوش، پاساژ الماس، طبقه همکف، پلاک 98

بورس دکورى و تزئینى ترک