لوازم آشپزخانه
رستمی
مدیر: محمد رستمی
پخش دکوری جات طلائی، سینی جات، سرویس های قاشق و چنگال
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 16
آدرس:
میدان شوش، خ صابونیان، پاساژ بقای مهر، طبقه منفی یک واحد 109