نمایندگی های مرکزی خودرو
ایران خودرو کد نمایندگی5042
مدیر:
نمایندگی های مرکزی خودرو
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
جاده قديم قم - باقر شهر - پشت پمپ بنزين باقر شهر