اطلس PVC - نوارهای PVC - چهاردانگه - شهرک صنعتی خاوران - حومه تهران
اطلس PVC - نوارهای PVC - چهاردانگه - شهرک صنعتی خاوران - حومه تهران
مدیریت: گل افشان
نوار PVC و PVC
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
شهرک صنعتی چهاردانگه ، خیابان 24 ، بلوار صنایع جنوبی ، پلاک 34