برشکاری و خمکاری - حکاکی - لیزر فلزات و غیرفلزات
کارگاه به سازان - قالب سازی چهاردانگه - قطعه سازی - فرز کاری cnc
مدیر: رضا بحری
قالب سازی، قطعه سازی، فرز کار CNC
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
شهرک صنعتی چهاردانگه، خیابان 22، خیابان پژواک پلاک 37