مدیر:
میلاد اوشلی
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
فروشگاه شماره 2 : شهرک صنعتی چهاردانگه ، خیابان 24 ، نبش شقایق شرقی ، پلاک 101
فروشگاه شماره 1 : شهرک صنعتی چهاردانگه ، خیابان 24 ، خیابان نیلوفرشرقی، پلاک 119
فروشگاه اوشلی