قطعات لاستیکی
گروه صنعتی مصطفوی
مدیریت: بصیر مصطفوی
تولید انواع قطعات لاستیکی تولید کامپاند های لاستیکی NBR . SILICON . NR . SBR . EPDM . VITON