تعمیرات کمپرسور باد طاهر - کمپرسور - تعمیرات - اسلامشهر - شهرک صنعتی چهاردانگه
تعمیرات کمپرسور باد طاهر - کمپرسور - تعمیرات - اسلامشهر - شهرک صنعتی چهاردانگه
مدیریت: طاهر باقرزاده
تعمیرات کمپرسورد باد
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
شهرک صنعتی چهاردانگه ، خیابان 22 ، پلاک 27
تصاویر