مدیر:
طاهر باقرزاده
شماره تماس:
شماره همراه:
آدرس:
شهرک صنعتی چهاردانگه ، خیابان 22 ، پلاک 27
تعمیرات کمپرسورد باد طاهر
تعمیرات کمپرسورد باد طاهر
تعمیرات کمپرسورد باد طاهر
تعمیرات کمپرسورد باد طاهر
تعمیرات کمپرسورد باد طاهر
تعمیرات کمپرسورد باد طاهر
تعمیرات کمپرسورد باد طاهر