فروشگاه لوازم خانگی کن
فروشگاه لوازم خانگی کن
مدیریت: حمید سمیع پور

عرضه محصولات کن (هود-سینک-گاز)

تورید منتجات کان (غطاء بالوعة للغاز)
 
شماره تماس:
شماره همراه:
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
تهران، بزرگراه سعیدی(جاده ساوه)، شهرک صنعتی چهاردانگه، نبش خیابان 22، پلاک 235
طریق السعیدی السریع (طریق سافه) ، مدینة شاردانجیه الصناعیة ، زاویة شارع 22 ، رقم 235

کلمات کلیدی:

  • فروشگاه لوازم خانگی کن چهاردانگه
  • محصولات کن جاده ساوه
  • محصولات کن بزرگراه سعیدی
  • محصولات سینک بزرگراه سعیدی
  • محصولات هود چهاردانگه
  • محصولات گاز بزرگراه سعیدی
  • متجر أجهزة منزلیة بزرگراه سعیدی
  • متجر أجهزة منزلیة چهاردانگه