فروشگاه لوازم خانگی کن - متجر أجهزة منزلیة - محصولات کن - هود - سینک - گاز - چهاردانگه - بزرگراه سعیدی
فروشگاه لوازم خانگی کن - متجر أجهزة منزلیة - محصولات کن - هود - سینک - گاز - چهاردانگه - بزرگراه سعیدی
مدیریت: حمید سمیع پور

عرضه محصولات کن (هود-سینک-گاز)

تورید منتجات کان (غطاء بالوعة للغاز)
شماره تماس:
شماره همراه:
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
حومه تهران
آدرس:
تهران، بزرگراه سعیدی(جاده ساوه)، شهرک صنعتی چهاردانگه، نبش خیابان 22، پلاک 235
طریق السعیدی السریع (طریق سافه) ، مدینة شاردانجیه الصناعیة ، زاویة شارع 22 ، رقم 235

کلمات کلیدی:

  • فروشگاه لوازم خانگی کن چهاردانگه
  • محصولات کن جاده ساوه
  • عرضه محصولات کن بزرگراه سعیدی