آسانسور-بالابر
معاد کابین MAAD CABIN
مدیریت: علی بدیعی
طراح و تولید کابین های آسانسور