فرهنگسراها
بهمن
مدیر:
بخش‌هایی از قبیل سالن سینما، مجموعه تالارهای مبارک، کتاب خانه شهید فهمیده، نگار خانه هنرهای تجسمی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 17
آدرس:
میدان راه آهن، میدان بهمن