کشاورزی(صنعتی-ماشین آلات و ملزومات)
تعمیرگاه سازش مرادی
مدیریت: محمد قربان مرادی
تعمیر انواع موتورهای کشاورزی و فروش موتورهای دست دوم و لوازم