خیمه-چادردوزی
خیمه ولیعصر
مدیریت: آزاد حیدری
کارگاه تولیدانواع چادرهای مسافرتی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 13
آدرس:
خ 17شهریورجنوبی، پایین ترازسه راه تیردوقلو