لوازم آشپزخانه
شهرابی
مدیریت: حمید شهرابی
عرضه محصولات آشپزخانه
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 16
آدرس:
میدان شوش، خ صابونیان، خ شهرداری کوچه عابدینی پلاک: 31