قالبسازی و فرز کاری
صباغی
مدیر: مهدی صباغی
قالبسازی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 16
آدرس:
شوش شرقی خ شهرزاد اول 20 متری منصور پلاک: 7