عرضه کننده ظروف سرامیک چینی و آشپزخانه - ظروف سرامیک - چینی - میدان شوش - فدائیان اسلام - منطقه 16 - تهران
عرضه کننده ظروف سرامیک چینی و آشپزخانه - ظروف سرامیک - چینی - میدان شوش - فدائیان اسلام - منطقه 16 - تهران
مدیریت: جعفر دژسا
عرضه کننده ظروف سرامیک , چینی و آشپزخانه
شماره تماس:
فکس:
55073604
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 16
آدرس:
تهران، میدان شوش، خیابان فدائیان اسلام، خیابان صابونیان، مجتمع تجاری بلور شهرداری، طبقه 2، پلاک58 و 57

https://t.me/dezhsa_trd