مدیر:
جعفر دژسا
شماره تماس:
فکس:
55073604
آدرس:
میدان شوش، خ فدائیان اسلام، خ صابونیان، مجتمع تجاری بلور شهرداری، طبقه 2، پلاک58 و 57
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
بازرگانی دژسا
دیس بیضی بزرگ 3 عددی (14اینچ) / کارتن : 4 پک 3 عددی / قیمت 3 عدد دیس : 115/800 تومان
کیک خوری پایه دار / کارتن: 4 / قیمت: 79/500 تومان
شیرینی خوری پایه دار / کارتن : 4 / قیمت : 85/500 تومان
میوه خوری پایه دار / کارتن :4 / قیمت : 89/500 تومان
اردو 3خانه دسته دار / کارتن:8 / قیمت: 57/500 تومان
اردو 4خانه با زیر / کارتن : 12 / قیمت : 52/500 تومان
سس خوری با بشقاب / کارتن: 12 / قیمت : 31/500 تومان
قندان و شکر ریز / کارتن : 12 / قیمت: 28/500 تومان
شکلات درب دار / کارتن:8 / قیمت :52/500 تومان
شیرینی خوری 2 طبقه / کارتن:12 / قیمت: 44/500 تومان
شیرینی خوری 3 طبقه / کارتن:8 / قیمت : 62/500 تومان
سرویس سوپ 8 پارچه / کارتن : 2 / قیمت : 168/500 تومان
رولت لبه دار (15.5 اینچ) / کارتن: 12 / قیمت: 37/500 تومان
رولت 4گوش (16 اینچ) / کارتن:8 / قیمت:42/500 تومان
لیوان ماگ 6 عددی (340cc ) / کارتن: 6 دست / قیمت : 66/000 تومان
قوری ( لیتر1200cc (1/2 / کارتن :12 / قیمت : 29/500 تومان
12 پارچه قهوه خوری (90cc ) / کارتن : 8دست / قیمت: 49/500 تومان
12 پارچه چائی خوری (180cc ) / کارتن : 6 دست / قیمت : 85/500 تومان
پیاله سالاد 6 عددی (6اینچ) / کارتن : 6 دست / قیمت : 61/500 تومان
کاسه سالاد بزرگ (10 اینچ) / کارتن: 6 / قیمت : 46/500 تومان
پیش دست (8 اینچ) / کارتن : 6 دست / قیمت : 76/500 تومان
خورشت خوری (9اینچ) / کارتن : 4 دست / قیمت : 118/500 تومان
پلوخوری (10.5 اینچ) / کارتن : 4 دست / قیمت: 138/500 تومان
شیرینی خوری 4 گوش / کارتن: 8 / قیمت : 52/500 تومان
شیرینی خوری گرد / کارتن: 8 / قیمت : 52/500 تومان
تابه بیضی / بزرگ:56/800 تومان - کارتن:6 / متوسط:39/800 تومان-کارتن:6 / کوچک:26/800 تومان-کارتن:
تابه مستطیل / بزرگ : 58/800 تومان - کارتن :6 / متوسط : 41/800 تومان-کارتن:6 / کوچک: 28/800 تومان-کارتن:12
کره خوری / کارتن : 12 / قیمت : 38/500 تومان
5 پارچه آبلیمو خوری / کارتن : 12 / قیمت : 52/500 تومان
7 پارچه ادویه پاسماوری قاشقدار / کارتن: 2 سری / قیمت : 138/500 تومان
بازرگانی دژسا
ارتباط با ما
جهت ارتباط با ما به کانال تلگرام ما مراجعه فرمایید .
t.me/dezhsa_trd