لوازم آشپزخانه
فروشگاه هاینس
مدیر: حمیدرضا حسینی
تولید و پخش لوازم آشپزخانه
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 16
آدرس:
میدان شوش ، خیابان صابونیان، پاساژ الماس، طبقه منفی یک، پلاک 334