اغذیه -رستوران -سفره خانه
سفره خانه گل یخ
مدیر: رضا منصوری
سفره خانه سنتی
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 16
آدرس:
نازی آباد، خیابان رجایی، خ مشهدی، پلاک: 63