شمع روشنایی و پارافین صنعتی
فروشگاه شمع افروز
مدیریت: بهنام اسدی
تولیدکننده شمع های تزئینی
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 16
آدرس:
میدان شوش -خ صابونیان - پاساژ نام آوران(تاج) طبقه منفی دو پلاک: 14