سفره خانه سنتی
بصیری
مدیریت: بصیری
چایخانه سنتی
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
خ ولیعصر ، بعد از خ فرهنگ پلاک: 709