خیاطی-مزون-خرج کاری
کاتیا
مدیریت: زحمت کش
مزون عروس
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
ولیعصر، پایین تراز میدان منیریه پاساژ ولی عصر پلاک: 318