مدیر:
طیب گویلی
شماره تماس:
55369722
(شماره تلگرام: 09187902539)
شماره همراه:
09195552589
(تلگرام : 09187902539)
آدرس:
تهران ، کارگر جنوبی، چهارراه لشگر، خیابان شهید معیری ، پلاک 220
طباخی طیب
طباخی طیب
طباخی طیب
طباخی طیب
طباخی طیب
طباخی طیب