سفره خانه سنتی
چایخانه بصیری
مدیریت: صادق بصیری
چایخانه
شهر:
تهران
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
چهارراه لشگر، خیابان کارگر جنوبی، پلاک: 621