نانوایی سنتی و فانتزی
نان گل پا
مدیر: حسین جاهدی
نان فانتزی
شماره تماس:
شماره همراه:
منطقه شهرداری:
منطقه 11
آدرس:
خ ولیعصر، پل امیر بهادر، ابتدای سرگرد بشیری پلاک: 111