نجاری-منبت کاری
نجاری فرید کیان
مدیر: رضا فرید کیان
نجاری
شماره تماس:
منطقه شهرداری:
منطقه 12
آدرس:
خیابان مولوی ، خیابان وحدت اسلامی ، پلاک 540